News

Vụ 'dân mất mùa điều' ở Bình Phước: Thuốc trừ sâu cho lúa, tư vấn người dân phun cho... cây điều(?)

Ngày 31.7, báo Lao Động đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều, vì nghe cán bộ khuyến nông”. Bài báo phản ánh nhiều hộ dân ở huyện Bù Đăng “ôm quả đắng”, khi nghe cán bộ khuyến nông, nhận thuốc bảo vệ thực vật về phun lên vườn điều, nhằm bảo vệ cây điều... Sau đó, cây điều không được bảo vệ mà còn bị rụng trái, rụng bông, cháy lá... và mất mùa

Ngày 31.7, báo Lao Động đăng bài: “Bình Phước: Dân mất mùa điều, vì nghe cán bộ khuyến nông”. Bài báo phản ánh nhiều hộ dân ở huyện Bù Đăng “ôm quả đắng”, khi nghe cán bộ khuyến nông, nhận thuốc bảo vệ thực vật về phun lên vườn điều, nhằm bảo vệ cây điều... Sau đó, cây điều không được bảo vệ mà còn bị rụng trái, rụng bông, cháy lá... và mất mùa

Các tin khác