News

THỊ TRƯỜNG PHÂN NPK: ˝CÁ BÉ NUỐT CÁ LỚN˝

Trước đây, thị trường NPK ở nước ta chủ yếu là sân chơi của các DN lớn, nên chất lượng nói chung tương đối bảo đảm. Nhưng trong mấy năm nay, nhất là trong năm 2013 này, đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt DN sản xuất NPK quy mô nhỏ. Và sản phẩm NPK của các nhà sản xuất nhỏ lại đang thắng thế trên thị trường so với các nhà sản xuất lớn. Nhưng chất lượng phân NPK của nhiều DN nhỏ lại rất đáng lo ngại

Trước đây, thị trường NPK ở nước ta chủ yếu là sân chơi của các DN lớn, nên chất lượng nói chung tương đối bảo đảm. Nhưng trong mấy năm nay, nhất là trong năm 2013 này, đã chứng kiến sự ra đời của hàng loạt DN sản xuất NPK quy mô nhỏ. Và sản phẩm NPK của các nhà sản xuất nhỏ lại đang thắng thế trên thị trường so với các nhà sản xuất lớn. Nhưng chất lượng phân NPK của nhiều DN nhỏ lại rất đáng lo ngại

Các tin khác