News

HỖN LOẠN PHÂN BÓN: MỘT MẪU PHÂN BÓN PHÂN TÍCH RA ˝N˝ KẾT QUẢ

Không chỉ cho thấy những lỗ hổng về pháp lí, mà ngay cả khâu tối thiểu là lấy mẫu, phân tích, kiểm nghiệm phân bón hiện nay cũng đang bộc lộ rất nhiều điều vô lí đến mức khó tin.
 

Không chỉ cho thấy những lỗ hổng về pháp lí, mà ngay cả khâu tối thiểu là lấy mẫu, phân tích, kiểm nghiệm phân bón hiện nay cũng đang bộc lộ rất nhiều điều vô lí đến mức khó tin.
 

Các tin khác