NICKEL S-ROUNDS

NICKEL S-ROUNDS -

ELECTROLYTIC UNWROUGHT NICKEL

Công Thức : NI+CO

Nhà sản xuất : VALE INCO - CANADA

Đóng gói : 10kg/bao, 50kg/thùng

Giá : Liên hệ

Dùng trong : Xi mạ

Ưng dụng đời sống

NICKEL S-ROUNDS