NICKEL 4x4

NICKEL 4x4 - ELECTROLYTIC

UNWROUGHT NICKEL

Công Thức : NI+CO

Nhà sản xuất : VALE INCO - CANADA

Đóng gói : 250kg/thùng

Giá : Liên hệ

Dùng trong : Xi mạ

Ưng dụng đời sống

Kẽm Oxit (DAEZO)