NICKEL 1x1 - ELECTROLYTIC UNWROUGHT NICKEL

NICKEL 1x1 - ELECTROLYTIC

UNWROUGHT NICKEL

Công Thức : NI+CO

Nhà sản xuất : VALE INCO - CANADA

Đóng gói : 10kg/bao, 50kg/thùng

Giá : Liên hệ

Dùng trong : Xi mạ

Ưng dụng đời sống